Tuesday, October 7, 2008

Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi al Maliki

al Allamah Sayyid Ahmad ibn Muhammad ibn 'Alawi ibn Abbas al-Maliki al Hasani merupakan anakanda kepada al Allamah al Muhaddith Prof. Dr. Sayyid Muhammad ibn 'Alawi ibn Abbas al Maliki al Hasani. Beliau mahir di dalam bidang Tafsir Al-Quran dan merupakan pengganti selepas kewafatan ayahandanya.

No comments: