Tuesday, April 13, 2010

Polemik tajdid dan pembaharuan

Utusan Malaysia, 13 April 20101
Oleh PANEL PENYELIDIKAN YAYASAN SOFA, NEGERI SEMBILAN

DI antara isu yang sering menjadi punca tergelincir langkah dalam memahami dan menghayati Islam adalah isu tajdid atau pembaharuan dalam agama.

Jika tidak berhati-hati dan tanpa perlindungan Ilahi, ramai yang mungkin terkeliru dalam beberapa persoalan pokok berkaitan soal pembaharuan ini.

Antara persoalan pokok di sekitar tajdid termasuklah falsafah pembaharuan yang sahih dan diterima dalam Islam, skop atau ruang untuk pembaharuan dan kaedah serta manhaj untuk pembaharuan agama.

1 comment:

Yayasan Ilmu said...

Assalamualaikum, harap dapat jelaskan dengan bahasa yg tidak esoterik apakah yg dimaksudkan sebagai 'tajdid'. Adakah tajdid sama maksudnya dengan bid'ah atau pembaharuan dalam ugama (dalam konteks amalan dan ibadah dan pegangan hidup orang iman?'