Tuesday, October 26, 2010

Pembahagian Bid’ah : Sudut Syara’ dan Bahasa

Oleh PANEL PENYELIDIKAN YAYASAN SOFA NEGERI SEMBILAN
Utusan Malaysia, 26 Oktober 2010

Bid`ah tidak akan menjadi isu yang terlalu rumit dan bermasalah jika kita bersedia menerima pembahagian bid`ah kepada bid`ah hasanah(yang baik) dan bid`ah sayyi’ah (yang buruk). Malangnya sebahagian umat Islam mengkritik pembahagian bid’ah ini. Mereka begitu keras mengingkari setiap orang yang menerima dan memperkatakan tentang pembahagian bid’ah ini. Bahkan, ada di antara mereka yang menuduh fasiq dan sesat terhadap setiap orang yang mempunyai fahaman sedemikian. Menurut mereka, hal itu bersalahan dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud: “Setiap bid’ah adalah sesat.”

Lafaz hadith ini adalah jelas merupakan lafaz yang umum maknanya dan jelas menyifatkan bid’ah itu sebagai suatu perkara yang sesat. Maka dari sini, kita melihat mereka berani mengatakan, “Apakah boleh dibenarkan atau diterima selepas sabda Rasulullah SAW ini yang menegaskan, “Bahawa setiap bid’ah itu sesat” tampilnya mana-mana mujtahid atau faqih yang setinggi manapun kedudukannya, lalu berpendapat, “Tidak! Tidak! Bukan semua bid’ah itu sesat, tetapi, sebahagiannya ada yang sesat, sebahagiannya lagi ada yang baik, dan yang buruk.”

Artikel Penuh

No comments: