Monday, November 1, 2010

PENGENALAN : DAR AL QURAN WAL HADITH

Dar al Quran dan al Hadith merupakan sebuah pusat pendidikan yang menjadikan hafazan Al Quran dan hadith Nabawiyyah sebagai mata pelajaran teras.

Para pelajar akan turut diajar dengan ilmu-ilmu Diniyyah dan Bahasa Arab berdasarkan sukatan pelajaran beberapa maahad yang yang terdapat di negara Timur Tengah seperti Makkah, Yaman, Syria dan Mesir yang telah sekian lama mengaplikasikan kaedah ini dalam pengajian mereka.

Tanpa meminggirkan mata pelajaran akademik, sekolah ini juga menyediakan peperiksaan SPM dan STAM sebagai persediaan bagi para pelajar melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi lagi.

Syarat Kemasukan

1. Lelaki
2. Berumur 13 tahun
3. Mendapat 4A atau 5A dalam peperiksaan UPSR
4. Boleh membaca al Quran dan menulis jawi dan berminat dalam menghafaz Hadith

No comments: